Coca Cola Beverages Slovakia s.r.o. Lúka n.V.

Administratívna budova a spevnené plochy Coca Cola Beverages Slovakia s.r.o.,výrobný závod Lúka n/V

1998


Contact

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic
+421 32 770 8911
FAX +421 32 770 8933