TESCO - SUPERMARKET  Čierna Voda

-          rok ukončenia 2010


AVE MOTO s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

-          autoservis MAN Nové Mesto nad Váhom

-          rok ukončenia 2009


BILLA Nové Mesto nad Váhom

-          rok ukončenia 2001

 

Billa Nové Mesto nad Váhom, 2001


 


Contact

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic
+421 32 770 8911
FAX +421 32 770 8933