PELLENC Nové Mesto nad Váhom

-          spracovanie a montáž nerezu – skladový objekt 2

-          rok ukončenia  2012


 EUROPUR Nové Mesto nad Váhom

-         

-          rok ukončenia  2012

Europur Nové Meso nad Váhom

Europur Nové Meso nad Váhom


DANUBIUS FRUCT Dunajská Lužná

-         výrobnoskladová hala

-          rok ukončenia  2012

DANUBIUS FRUCT Dunajská Lužná

DANUBIUS FRUCT Dunajská Lužná


PLANTEX Veselé

-          Výrobná a skladová hala

-          rok ukončenia 2011

Plantex výrobná a skladová hala

Plantex výrobná a skladová hala


 DANUBIUS FRUCT Dunajská Lužná

-          výrobná hala – chladený sklad

-          rok ukončenia 2010


TAXON s.r.o. Horná Streda

-          výrobný závod v Hornej Strede

-          rok ukončenia 2009


FREUDENBERG  s.r.o. Potvorice

-          nový výrobný závod v Potvoriciach

-          rok ukončenia 2008


NOWACO s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

-          mraziarenský sklad a administratívna budova

-          rok ukončenia 2008


WINFA s.r.o. Trnava

-          nový výrobný závod v Trnave

-          rok ukončenia 2008

 Winfa výrobno-administratívny areál

Winfa výrobno-administratívny areál

Winfa výrobno-administratívny areál


JOHNSON CONTROLS Trenčín

 -          výskumno vývojové centrum Trenčín

 -          rok ukončenia 2007


HEIDELBERG s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

-          výrobná hala a administratívna budova

-          rok ukončenia 2006

 HEIDELBERG s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

HEIDELBERG s.r.o. Nové Mesto nad Váhom


F & P PRODUCTION s.r.o. Potvorice

-          nový výrobný závod v Potvoriciach

-          rok ukončenia 2006

F&P Production, 2006


MÄSOKOMBINÁT ILAVSKÝ Trenčín

-          novostavba

-          rok ukončenia 2004

MÄSOKOMBINÁT ILAVSKÝ Trenčín

MÄSOKOMBINÁT ILAVSKÝ Trenčín


 BIOFAKTORY spol. s r.o. Sereď

-          výstavba výrobného areálu a rekonštrukcia areálu

-          rok ukončenia 2002

 Biofactory Sereď, 2002

Biofactory Sereď


  STEAG Electronic Systems spol. s r.o. Nové Mesto n/V

-          výrobný závod v Novom Meste nad Váhom

-          rok ukončenia 2001

 


 SAMSONITE Slovakia spol. s r.o. Šamorín

-          rekonštrukcia výrobných priestorov a rozvoj závodu

-          rok ukončenia 2000

 


NOWACO Slovakia spol. s r.o. Nové Mesto n/V

-          mraziarenský sklad a inžinierske objekty II.etapa

-          rok ukončenia 2000

 


COCA COLA Beverages Slovakia spol. s r.o. Bratislava, výrobný závod Lúka

-          výrobná a skladová hala a spevnené plochy

-          rok ukončenia 1999

Coca cola, 1999

Coca Cola, 1998


 

 

 

 

 

 


Contact

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic
+421 32 770 8911
FAX +421 32 770 8933